ρώψ

(I)
ῥωπός, ή, ΜΑ
(κυρίως στον πληθ.) αἱ ῥῶπες
λεπτές και ευλύγιστες βέργες κομμένες από θάμνους
αρχ.
(στον εν. μόνο στον Ησύχ.) μικρό χαμόδεντρο, θάμνος.
[ΕΤΥΜΟΛ. Άγνωστης ετυμολ. Πρόκειται μάλλον για λ. τού προελλην. γλωσσικού υποστρώματος, ενώ οι συνήθεις συνδέσεις τής λ. με τους τ. ῥαπίς, ῥαπίζω, ῥάβδος, ῥάμνος (< ΙΕ ρίζα *wrep / *wrop) ή με τα ῥέπω, ῥέμβομαι (< ΙΕ ρίζα *wer- «στρέφω»), λόγω τού δυσερμήνευτου φωνηεντισμού -ω-, δεν θεωρούνται πιθανές].
————————
(II)
Α
(αιγυπτιακή λ.) πλοίο κατασκευασμένο από πάπυρο.
[ΕΤΥΜΟΛ. Πρόκειται για δάνεια λ., πρβλ. αιγυπτ. rms με μακρό φωνηεντισμό -ω- (για την απόδοση τού συμφων. συμπλέγματος -ms- πρβλ. ῥώ-μσ-ις: ῥώ-ψ)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ῥώψ — shrub fem nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥωπῶν — ῥώψ shrub fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥωπός — ῥώψ shrub fem gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥῶπας — ῥώψ shrub fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥῶπες — ῥώψ shrub fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥώπεσι — ῥώψ shrub fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥώπεσσι — ῥώψ shrub fem dat pl (epic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ρωπάς — άδος, ἡ, Α ῥώψ* (Ι). [ΕΤΥΜΟΛ. < ῥώψ (Ι), ῥωπός «θάμνος, χαμόδεντρο + επίθημα άς, άδος (πρβλ. θαμν άς)] …   Dictionary of Greek

  • ρώμσιν — Α (αιγυπτιακή λ.) πλοιάριο, ῥώψ* (ΙΙ). [ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. ῥώμσιν είναι αιτ. τού άχρηστου *ῥώμσις, άλλου τ. τού ῥώψ* (ΙΙ)] …   Dictionary of Greek

  • ρώπαξ — ώπακος, ὁ, Α ῥώψ* (Ι). [ΕΤΥΜΟΛ. < ῥώψ (Ι), ῥωπός «θάμνος, χαμόδεντρο» + επίθημα αξ (πρβλ. πίδ αξ)] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.